Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over een levering, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. 

Oplossen klacht

U kunt ons een mail sturen met de omschrijving van uw klacht en wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden. Klachten kunnen ook met een goed gesprek worden opgelost, u kunt daarom als u wenst telefonisch contact met ons opnemen.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. 

Verloop procedure

Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen. Lukt het niet om binnen een week inhoudelijk te reageren, dan zullen wij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.